formalności w spedycji

kontenery transportowe

Firma spedycyjna i transportowa — to samo? Czy są różnice?

Aktualnie efektywny transport towarów stanowi klucz do rozwoju gospodarczego. W związku z tym, coraz częściej zastanawiamy się, czy firma spedycyjna i transportowa to to samo. Przecież oba rodzaje przedsiębiorstw zajmują się przemieszczaniem towarów. Czy w związku z tym ich zakres działalności i odpowiedzialności są takie same? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie!

dokumenty transportowe

Zlecenie transportowe a spedycyjne. Czym jest, jakie są różnice?

Zlecenia transportowe i spedycyjne to kluczowe elementy w świecie przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Oba typy umów regulują transport towarów i osób, lecz różnią się pod wieloma względami. W związku z tym, w niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej ich istocie oraz omówimy najważniejsze różnice pomiędzy nimi, które warto znać dla efektywnej organizacji procesów przewozowych.

zlecenie transportowe

Co powinno zawierać zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe stanowi podstawę bezpiecznego i efektywnego przewozu towarów. Jest to formalny dokument, który precyzyjnie określa warunki, terminy i zobowiązania zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym elementom, które powinny znaleźć się w zleceniu transportowym, a także innym istotnym aspektom związanym z nim, co ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia nieporozumień i zagwarantowania płynności transportu.

ciężarówka na drodze

Zmiany w transporcie drogowym w 2024 roku. Na co muszą przygotować się przewoźnicy?

Transport drogowy jest kluczowym elementem globalnej gospodarki. Aktualnie pozwala na przewóz ponad 80% towarów na świecie. W ostatnich latach w tej branży obserwuje się wiele zmian prawnych, które znacząco wpływają na działalność przewoźników. Na jakie należy być gotowym w tym roku? Poniżej znajdziesz najważniejsze zmiany w transporcie drogowym w 2024 roku — nie daj się zaskoczyć, przygotuj się do ich wdrożenia już teraz!

podpisanie umowy spedycyjnej

Umowa spedycji – co to jest, co zawiera?

Przed podjęciem współpracy z jakimś podmiotem, oczekujemy zawarcia umowy, która będzie określać obowiązki i prawa każdej ze stron. Zawarcie umowy daje nam poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że możemy dochodzić swoich praw, gdyby coś poszło nie tak. Istnieją takie umowy, których sporządzenie jest wymogiem regulowanym prawnie. Czym jest umowa spedycji, jakie obowiązki nakłada na zleceniodawcę i spedytora? I wreszcie – jakie są elementy umowy spedycji?