Umowa spedycji – co to jest, co zawiera?

Przed podjęciem współpracy z jakimś podmiotem, oczekujemy zawarcia umowy, która będzie określać obowiązki i prawa każdej ze stron. Zawarcie umowy daje nam poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że możemy dochodzić swoich praw, gdyby coś poszło nie tak. Istnieją takie umowy, których sporządzenie jest wymogiem regulowanym prawnie. Czym jest umowa spedycji, jakie obowiązki nakłada na zleceniodawcę i spedytora? I wreszcie – jakie są elementy umowy spedycji?
podpisanie umowy spedycyjnej

Na skróty

  1. Co to jest umowa spedycji?
  2. Elementy umowy spedycji
  3. Umowa spedycyjna – kiedy i komu jest potrzebna?

Co to jest umowa spedycji?

Umowa spedycji to forma umowy o świadczenie usług, która została uregulowana prawnie w art. 794-804 k.c. Jest to umowa, zawierana między zleceniodawcą (zlecającym dostarczenie towaru) a zleceniobiorcą, czyli spedytorem, zobowiązującym się do wysłania lub odbioru przesyłki i/albo realizacją innych usług związanych z transportem towaru.

 

Umowa spedycyjna jest specyficznym rodzajem umowy, pozwala bowiem na prawne uregulowanie wielu różnych czynności, dla których w innej sytuacji potrzebne by było zawieranie odrębnych umów.

Trzeba zaznaczyć, że umowa spedycyjna nie jest tożsama z umową przewozu, która ogranicza się do zadeklarowania przewozu towaru z punktu A do punktu B. Na spedytorze ciąży o wiele większa odpowiedzialność, ponieważ ma on za zadanie organizację całego procesu przetransportowania towaru.

 

Co ważne, spedytor odpowiada zarówno za własne szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy, jak i za działania innych podmiotów, którymi posłużył się w celu realizacji zobowiązania, czyli np. przewoźników.

Elementy umowy spedycji

Prawo nie precyzuje dokładnej treści, jaką powinna zawierać umowa spedycji. Zleceniodawca i zleceniobiorca mogą więc każdorazowo dostosować brzmienie umowy do indywidualnych ustaleń – ważne, aby każda ze stron zobowiązała się do przestrzegania zapisów umowy, np. poprzez złożenie na niej podpisów. Niezależnie od tego umowa spedycji powinna zawierać pewne podstawowe elementy, którymi są:

  • oznaczenie rodzaju przesyłki – czyli jakościowe i ilościowe zdefiniowanie transportowanego towaru;
  • określenie wynagrodzenia spedytora – jego wysokości, sposobu naliczania, formy oraz terminu uiszczenia zapłaty przez zleceniodawcę;
  • wskazanie rodzaju i zakresu usługi spedycyjnej – mogą być one różne w zależności od konkretnego zlecenia, jednak najczęściej wymienia się tutaj takie zadania, jak: zważenie i opakowanie przesyłki, wybór przewoźnika i zawarcie z nim umowy przewozu, sporządzenie dokumentacji przewozowej, ubezpieczenie transportowanego towaru, załatwienie formalności celnych w ruchu międzynarodowym, załadunek i rozładunek towaru.

Zważywszy na fakt, iż podczas świadczenia usług spedycyjnych spedytor może występować we własnym imieniu, lub reprezentować zleceniodawcę, w tym drugim przypadku w umowie spedycyjnej musi zostać określone pełnomocnictwo do wykonywania wskazanych czynności.

Jeśli strony uznają to za konieczne, umowa spedycji może zawierać również inne dodatkowe elementy, takie jak możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, czy różnego rodzaju kary umowne.

Szukasz doświadczonej firmy spedycyjnej?

Skontaktuj się z nami! Ułatwiamy, organizujemy transport towarów od wielu lat!
Doświadczenie i wiedza to nasze atuty!
799 014 465

Umowa spedycyjna – kiedy i komu jest potrzebna?

Umowa spedycyjna to tak naprawdę zabezpieczenie dla każdej ze stron. Zleceniodawca powinien dopilnować jej utworzenia i podpisania, by zagwarantować sobie dbałość spedytora o realizację usługi oraz zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia lub utracenia całości albo części powierzonego towaru. Spedytor z kolei zabezpiecza za pośrednictwem umowy wysokość swojego wynagrodzenia oraz zakres realizowanych w ramach zlecenia usług.

Zainteresowany współpracą?
Jeśli potrzebujesz szybko i dokładnie wycenić trasę transportu, skorzystaj z naszego kalkulatora.
To proste i szybkie narzędzie pozwoli Ci obliczyć koszt przewozu według Twoich potrzeb i wymagań!
ciezarówka

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, która jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań zarówno klientów, jak i przewoźników.